Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (21-12-2012)