Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940