Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Το ενημερωτικό σεμινάριο για το σωστό καθάρισμα των χώρων και την αποτροπή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών για τις καθαρίστριες και Σχολικούς Βοηθούς Νηπιαγωγείων, που έγινε την Πέμπτη 13/11/14 στην αίθουσα τελετών του Παγκυπρίου Γυμνασίου από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.