Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

120 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - 50 ΧΡΟΝΙΑ Ε.ΚΑ.ΤΕ.

EKATE-2 (2)