Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

INVITATION-ACROPOLIS (8)