Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για την πλήρωση των δύο πιο κάτω κενών θέσεων εργασίας Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου:
  1. Νηπιαγωγείο Αγίου Κασσιανού
  2. Δημόσιο Νηπιαγωγείο ΠΑΣΥΔΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας από τη Δευτέρα, 20/02/17 για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων ενδιαφέροντος για τις θέσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εφορείας www.scholikieforeialefkosias.org.cy.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

΄Ολες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας μέχρι την Παρασκευή 24/02/2017 και ώρα 12.00΄ μ.


Από την Εφορεία
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Τηλ. 22459722