Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΡ. 2/2016-17 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας προκηρύσσει Διαγωνισμό για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του Κυλικείου στο Λύκειο Ακρόπολης.

΄Ολοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να εκτυπώσουν τα έγγραφα υποβολής της προσφοράς από το ηλεκτρονικό σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. Προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο ηλεκτρ. Σύστημα. ( Ιστοσελίδα  http:/www.eprocurement.gov.cy )

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να φτάσουν σφραγισμένες στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας, οδός Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα – Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 12.00΄μ. της Τετάρτης, 09 Αυγούστου 2017. Στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου να αναγράφεται ο αριθμός και η ονομασία της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, τηλ. 22459717/704.

Λευκωσία, 20 Ιουλίου 2017