Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ/ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Κατεβάστε την αίτηση για Εργοδότηση ως Σχολικός Βοηθός / Συνοδός για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες