Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες σε σχολεία της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας Μέσης, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
  1. Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.
  2. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία του/της θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
  3. Να είναι υγιείς.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας από τις 28/8/18, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωση ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εφορείας Λευκωσίας www.scholikieforeialefkosias.org.cy.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδός Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722 το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 12΄ μ.

Σημ.: Όσοι ενδιαφερόμενοι προσκόμισαν αίτηση για τις θέσεις Συνοδού μετά τη δημοσίευση της πρώτης ανακοίνωσης της Εφορείας που έληξε στις 14/8/18, δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά αίτηση.