Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΚΕΙΟΥ/ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ-Αρ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π2/2018-2019

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την αγορά Υπηρεσιών Φροντιστή του Αθλητικού Κέντρου του Λυκείου/Γυμνασίου Παλουριώτισσας για την περίοδο από 01/11/2018-30/06/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο αιτήσεως το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας.

Οι αιτήσεις ν’ απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00΄ μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αποτείνονται στα γραφεία της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας στα τηλέφωνα 22459717/704.

Καθήκοντα Φροντιστή 2018-2019

Έντυπο Υποβολής Προσφοράς για Αγορά Υπηρεσιών Φροντιστή 2018-2019