Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για την πλήρωση μίας θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Αγίου Κασσιανού.

Οι ώρες εργασίας είναι 18 ώρες για το Δημοτικό και 3 ώρες για το Νηπιαγωγείο, σύνολο 21 ώρες εβδομαδιαίως.

Προσόντα:
  1. Απόφοιτος/η Λυκείου-να προσκομιστεί αντίγραφο απολυτηρίου
  2. Πολύ καλή χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Word, Excel). Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  3. Να είναι υγιής βάσει σχετικού πιστοποιητικού από κυβερνητικό γιατρό. (Η πρόσληψη της/ου εργοδοτούμενης/ου είναι υπό αίρεση μέχρι την προσκόμιση του πιστοποιητικού υγείας).
  4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως.
Για αιτήσεις και καθήκοντα της θέσης μπορείτε να παραλαμβάνετε από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, οδός Αιγέως & Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722 ή από τους κάτω συνδέσμους

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΎ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

΄Ολες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Εφορεία Λευκωσίας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12.00΄ μ.

Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2019