Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΟΣΦ. Π22/2018-2019

  • Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ζητά προσφορές για την εκμετάλλευση του Κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου ΕΛΕΝΕΙΟΝ.
  • Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στον Πρόεδρο της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και να φτάσουν σφραγισμένες στο κιβώτιο προσφορών της Εφορείας, οδός Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, όχι αργότερα από τις 12 μ. της Παρασκευής, 5 Ιουλίου 2019. Στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου να αναγράφεται ο αριθμός και η ονομασία της προσφοράς.
  • Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην Εφορεία Λευκωσίας, τηλ. 22459716/719.
  • Καμιά προσφορά δε θα γίνεται δεκτή από άτομο που δεν έχει προμηθευτεί σετ εντύπων από την Εφορεία Λευκωσίας.
Από Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2019