Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας, Λύκειο Ακρόπολης και Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
 1. Δικαίωμα υποβολής έχουν:
  1. Οι απόφοιτοι των Λυκείων αυτών των τριών τελευταίων σχολικών ετών 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ ή έχουν εγγραφεί σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου.
  2. Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα 1-20.
  3. Περιορισμένα οικονομικά εισοδήματα, με ανώτατο εισόδημα οικογένειας €40.000 πλέον €1700 για κάθε παιδί πέραν του αιτητή.
 2. Οι στρατεύσιμοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση τη χρονιά που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ.
 3. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία, πρόσωπα που ήδη φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο.
 4. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα πληρούν τους όρους, που αναφέρονται πιο πάνω.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, από τις 8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ. ή από την ιστοσελίδα της, http://www.scholikieforeialefkosias.org.cy από την Παρασκευή 09/09/2016.
 6. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 30/09/2016 και ώρα 2.00 μ.μ.
Αίτηση για υποτροφία

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
Τηλ. 22459704/722
Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ/ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες σε Σχολεία της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας, Μέσης, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 1. Απόφοιτος/η Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή Σχολείο.
 2. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγείου, Ψυχολογίας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικού Λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία του/της θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 3. Να είναι υγιής.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της www.scholikieforeialefkosias.org.cy, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722/704 το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 2.00΄ μ.μ.

Αίτηση για πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ FREDERICK UNIVERSITY 2016

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας, Λύκειο Ακρόπολης και Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο FREDERICK για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.:

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εφόσον απαραιτήτως οι αιτητές πληρούν τα κριτήρια εισδοχής, ανάλογα του προγράμματος σπουδών.

Υποτροφίες για νέο-εισερχόμενους φοιτητές :

A. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 100% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 19/20 και άνω.
B. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 18.99/20.
Γ. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 25% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 16 και 17.99/20.
Δ. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 35% των διδάκτρων για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
Ε. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 35% των διδάκτρων για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Οι υποτροφίες αφορούν το 1ο ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του φοιτητή/φοιτήτριας και δεν συντρέχουν με άλλες υποτροφίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Από το 2ο έτος σπουδών, αναλόγως της επίδοσής τους στο Πανεπιστήμιο, θα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών για φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους και θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν άλλες εκπτώσεις/μειώσεις εφόσον βέβαια πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, από τις 8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ. και την ιστοσελίδα της Εφορείας www.scholikieforeialekfosias.org.cy.

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 10/08/2016 και ώρα 2.00 μ.μ.

Οι απόφοιτοι στους οποίους θα δοθούν οι υποτροφίες θα επιλεγούν από το Συμβούλιο της Εφορείας.

Από την Εφορεία Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

Λευκωσία, Ιούλιος 2016

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων εργασίας:

1. Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου (καθαρίστριας) για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Φανερωμένης
2. Γραμματέα (γραμματειακό προσωπικό) για τα Κληροδοτήματα της Εφορείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας από την Παρασκευή 17/06/2016 για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων ενδιαφέροντος για τις θέσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εφορείας www.scholikieforeialefkosias.org.cy .

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας μέχρι την Παρασκευή 24/06/2016 και ώρα 2.00΄μ.μ.

Λευκωσία, 17 Ιουνίου 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
για το Παγκύπριον Γυμνάσιον,
η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος
και η Μαθητική Κοινότητα του Σχολείου
σας προσκαλούν στην εκδήλωση τιμής προς το Παγκύπριον Γυμνάσιον,
που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30,
στην Αίθουσα Τελετών του Σχολείου.
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του
η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Διάρκεια εκδήλωσης: 60΄

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016 ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής τέλεσε τα εγκαίνια της Αίθουσας Αθλοπαιδιών του Γυμνασίου Ακροπόλεως Νεάπολη – Επιστροφή.
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
Στην εκδήλωση εκτός από τον κ.Υπουργό, απηύθυναν χαιρετισμούς η Πρόεδρος του ΚΟΑ, Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα, ο Πρόεδρος του Σωματείου «Ολυμπιάς Νεαπόλεως – Κωνσταντίας», κ.΄Αντρος Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, κ. Γιάννης Οικονομίδης και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Ακροπόλεως, κα Αθηνά Κλεάνθους.
Το πρόγραμμα παρουσίασε ο αθλητικογράφος Σάββας Κοσιάρης.
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Ακρόπολης, το Πολιτιστικό Εργαστήρι των Αγίων Ομολογητών και το χορευτικό συγκρότημα της ΕΛΔΥΚ.
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι αθλητές και αθλήτριες της Ολυμπιάδας Νεαπόλεως κατά την είσοδό τους στην Αίθουσα, κρατώντας πινακίδες, θυμίζοντας σε όλους τις εκκλησιές, τα σχολεία και τους δρόμους της Νεάπολης, δηλώνοντας για ακόμα μια φορά το πόθο για λύση και επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες.

ET7B0511 (Copy) ET7B0737 (Copy) ET7B1268 (Copy)


ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ - ΑΡ. ΠΡΣΟΦΟΡΑΣ 1/2015-2016

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται προσφορές για την ενοικίαση των ακόλουθων υποστατικών στο Μέγαρο Χατζησάββα:

α) Υποστατικό επί της γωνίας Λεωφ. Ομήρου & Ευαγόρου – Ισόγειο (2Δ-9).

β) Υποστατικό επί της Λεωφ. Ευαγόρου 2& 2Α – Ισόγειο

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των σχετικών όρων, μπορείτε να αποτείνεσθε στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας, στα τηλ. 22459717/704.

Από την Εφορεία Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς , σε μια σεμνή τελετή, που έγινε στα γραφεία της, τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015, στην οποία παρέστη και ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Δρ Κυπριανός Λούης, παρέδωσε τις επιταγές στους 21 υποτρόφους της.

Οι υποτροφίες, συνολικού ύψους €60.000, παραχωρούνται από τα Κληροδοτήματα της Εφορείας, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του κάθε κληροδότη, μετά από επιθυμία τους.

Ο Πρόεδρος της Εφορείας, Γιάννης Οικονομίδης σε σύντομο χαιρετισμό του εξέφρασε για άλλη μια φορά τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του Συμβουλίου της Εφορείας, λέγοντας ότι, χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους και στη φιλανθρωπία τους, έχουν βοηθηθεί εκατοντάδες απόφοιτοι των σχολείων της να αποπερατώσουν τις σπουδές τους. Ιδιαίτερα τώρα, που η πατρίδα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ανέφερε, η προσφορά αυτή έχει καταστεί ακόμα πιο σημαντική.

Λευκωσία, 21 Δεκεμβρίου 2015

epidosi upotrofion 4