Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων εργασίας:

1. Σχολικού Βοηθού Νηπιαγωγείου (καθαρίστριας) για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου
2. Έκτακτου Ωρομίσθιου Αχθοφόρου/Κλητήρα
3. Γραμματέα (γραμματειακό προσωπικό) για τα Κληροδοτήματα της Εφορείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας από την Παρασκευή 13/11/2015 για εξασφάλιση των σχετικών αιτήσεων ενδιαφέροντος για τις θέσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εφορείας www.scholikieforeialefkosias.org.cy .

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας μέχρι την Παρασκευή 20/11/2015 και ώρα 12.00΄μ.

Από την Εφορεία
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Λευκωσίας
Τηλ. 22459722

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις, Πολιτικού Μηχανικού και Γραμματέα (Γραμματειακό Προσωπικό) για τα Κληροδοτήματα της Εφορείας, με αγορά υπηρεσιών, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 2.00 μ.μ.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εφορείας www.scholikieforeialefkosias.org.cy για εξασφάλιση τω σχετικών αιτήσεων ενδιαφέροντος για τις θέσεις και για περισσότερες πληροφορίες, που αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα και καθήκοντα.

΄Ολες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας, οδός Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία.

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
                  Λευκωσίας

Τηλ. 22459722/704

ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΡΙΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενες για αντικαταστάτριες καθαρίστριες στα σχολεία της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας.

Oι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας, οδός Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία από την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης.

΄Ολες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.00 μ.

Τηλ. 22459722/704

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
                  Λευκωσίας


ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για αγορά υπηρεσιών για τις πιο κάτω θέσεις:

1) Πολιτικού Μηχανικού
2) Γραμματέα (γραμματειακό προσωπικό) για τα Κληροδοτήματα της Εφορείας, απόφοιτο/τη αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, που να έχει επιτύχει στην Ανώτερη Εξέταση Λογιστικής (Ηigher) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (L.C.C.I)

Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εφορείας www.scholikieforeialefkosias.org.cy από την Tρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος για τις θέσεις και για περισσότερες πληροφορίες, που αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα και καθήκοντα.

΄Ολες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας, οδός Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία,μέχρι την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 2.00 μ.μ.

Τηλ. 22459722/704

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων

ΛευκωσίαςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ FREDERICK UNIVERSITY

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας και Λύκειο Ακρόπολης για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο FREDERICK για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εφόσον απαραιτήτως οι αιτητές πληρούν τα κριτήρια εισδοχής, ανάλογα του προγράμματος σπουδών.

Υποτροφίες για νέο-εισερχόμενους φοιτητές :

A. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 100% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 19/20 και άνω.
B. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 50% των διδάκτρων για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 18.99/20.
Γ. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 50% των διδάκτρων για αποφοίτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
Δ. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 50% των διδάκτρων για Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

50 επιπλέον Ειδικές Υποτροφίες για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Frederick

Mε την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 50 χρόνων από τη λειτουργία του Frederick, το Πανεπιστήμιο Frederick, επιπλέον των πιο πάνω προσφερόμενων υποτροφιών, προσφέρει σε νεοεισερχόμενους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, πενήντα (50) ειδικές υποτροφίες, για προγράμματα πτυχιακού επιπέδου, νοουμένου ότι οι φοιτητές πληρούν τα κριτήρια εισδοχής των προγραμμάτων.

Οι υποτροφίες θα δοθούν ως εξής:

20 πλήρεις (100%) και 30 μισές (50%) υποτροφίες διδάκτρων. Οι υποτροφίες θα ισχύουν για όλα τα έτη σπουδών, εφόσον ο φοιτητής/φοιτήτρια διατηρεί γενικό βαθμό όλων των εξαμήνων (Cumulative Grade Point Average) μεγαλύτερο ή ίσο του 8.00/10.00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, από τις 8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 25/9/15 και ώρα 2.00 μ.μ.

Οι απόφοιτοι στους οποίους θα δοθούν οι υποτροφίες θα επιλεγούν από το Συμβούλιο της Εφορείας.

Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύνδεσμος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ανδρέα παρέδωσε σήμερα, 01/09/2015 στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Καδή, επιταγή ύψους €35,000, ποσό το οποίο μαζεύτηκε με πολύ κόπο και μακρόχρονη εθελοντική εργασία, για ένα πολύ συγκεκριμένο και ευαίσθητο σκοπό, την ανάπλαση της αυλής του Σχολείου.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, κα Μαρία Θρασυβούλου – Χαμπουρή, κατά την τελετή παράδοσης της επιταγής, ανέφερε ότι, ο Σύνδεσμος Γονέων αντιλαμβανόμενος τις δυσκολίες της εποχής, αλλά και την οικονομική κρίση, πιστεύει ότι η προτεραιότητα όλων πρέπει να εστιάζεται στην ασφάλεια και υγεία των παιδιών μας.

Ο κ. Υπουργός, παραλαμβάνοντας την επιταγή ευχαρίστησε το Σύνδεσμο Γονέων για την αλτρουιστική αυτή πράξη και έδωσε οδηγίες όπως επισπευτεί το έργο με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Σε συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, του Συνδέσμου Γονέων και των Διευθύνσεων του Σχολείου ο πιο πάνω στόχος είναι εφικτός.

2015 09 01 deltio tupou

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων: Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λύκειο Παλουριώτισσας, Λύκειο Ακρόπολης και Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασούπολης, για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

1. Δικαίωμα υποβολής έχουν:
1.1 Οι απόφοιτοι των Λυκείων αυτών των τριών τελευταίων σχολικών ετών 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ ή έχουν εγγραφεί σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου.

1.2 Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα 1-20.

1.3 Περιορισμένα οικονομικά εισοδήματα, με ανώτατο εισόδημα οικογένειας €40.000 πλέον €1700 για κάθε παιδί πέραν του αιτητή.

2. Οι στρατεύσιμοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση τη χρονιά που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ.

3. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία, πρόσωπα που ήδη φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο.

4. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα πληρούν τους όρους που αναφέρονται πιο πάνω.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλουριώτισσα, από τις 8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

6. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν στα Γραφεία της Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 25/09/15 και ώρα 2.00 μ.μ.

Από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας

Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2015

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ/ΣΥΝΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/νες για την πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες σε Σχολεία της Εκπαιδευτικής της Περιφέρειας Μέσης, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Απόφοιτη/ος Λυκείου ή πενταετής πείρα με παιδιά με ειδικές ανάγκες σε ανάλογο ίδρυμα ή σχολείο.
2. Δίπλωμα ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείου, ψυχολογίας, νοσηλευτικής, κοινωνικού λειτουργού ή άλλου συναφές με την εργασία του/της θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
3. Να είναι υγιείς.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να αποτείνονται στην Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας καθώς και στην ιστοσελίδα της www.scholikieforeialefkosias.org.cy, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρους εργοδότησης για τις πιο πάνω θέσεις.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου, 1035 Λευκωσία, τηλ. 22459722/704 το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 2.00΄μ.μ.

Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων
Λευκωσίας

Λευκωσία, 28 Αυγούστου 2015